>>
Giống ngô lai VN8960
VN 8960 là giống lai đơn, có dòng mẹ được tạo từ giống lai của Brazin và dòng bố được rút ra từ các giống ngô lai nhập nội.
  • Giống ngô lai VN8960
  • LVN8960-01
  • LVN8960-1kg
  • LVN8960-20kg
  • VN8960
  • VN8960
* Nguồn gốc
- Nguồn gốc và phương pháp:  LVN 8960 là giống lai đơn, có dòng mẹ được tạo từ giống lai của Brazin và dòng bố được rút ra từ các giống ngô lai nhập nội.
* Đặc tính nông học
- Thời gian sinh trưởng:
+ Vụ Xuân Hè: 115 - 120 ngày
+ Vụ Đông Xuân :  110 - 125 ngày
+  Vụ Hè Thu:  85 - 90 ngày
- Dạng hạt: Màu vàng cam, dạng hạt bán răng ngựa
- Bộ lá xanh bền, chịu hạn tốt, là bi mỏng và bao kín bắp
- Cao cây:            200 ± 5 cm
- Cao bắp:           100 - 105 cm
- Chiều dài bắp:          20 - 22 cm
- Đường kính bắp:       4,2 – 4,5 cm
- Số hàng hạt /bắp:      14 – 16 hàng
- Số hạt/hàng:              45 - 48 hạt
- Khối lượng 1000 hạt: 350 - 380 gr
- Tiềm năng cho năng suất: 8 – 9 tấn /ha ổn định trong các mùa vụ  và các vùng sinh thái.
- Thích ứng trên phạm vi cả nước.