>>
Giới thiệu công ty


Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam.
Địa chỉ liên hệ: Số 231 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 0243 3637098     E-mail: tvdtptn@yahoo.com.vn

* Quá trình hình thành và phát triển:
Từ năm 2005, được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT Viện Nghiên cứu Ngô đã thành lập Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô, nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn hóa trong việc sản xuất kinh doanh và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về các giống ngô do Viện Nghiên cứu Ngô chọn lọc và lai tạo ra.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và theo quyết định số 4311/QĐ - BNN - QLDN ngày 08/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH NN MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô tiến hành cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2015 dựa trên tính kế thừa về hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm được chuyển sang từ Viện Nghiên cứu Ngô và Công ty cũ; bên cạnh đó công ty cũng luôn tự ý thức về tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh ở môi trường mới.
Hiện nay Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam có Chi nhánh Tây Bắc, đặt tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
* Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam: là đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm ngô giống, hàng năm công ty đã cung cấp ra thị trường khoảng trên dưới 2.000 tấn ngô giống các loại và được bà con nông dân luôn đón nhận và tin dùng, các đơn vị đối tác trong sản xuất kinh doanh có tính ổn định cao và bền vững. Đặc biệt công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật với doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, công ty có hệ thống quản trị tốt và hiện đại (HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc phối hợp và đoàn kết có sự giám sát chặt chẽ) bên cạnh đó công ty cũng luôn chăm lo và đảm bảo thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động trong công ty.
- Kết quả khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty.
+ Tên sản phẩm: Các giống ngô lai LVN61, LVN99, LVN4, LVN10 và VN8960
+ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
+ Lĩnh vực: Giống cây trồng
Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngô Việt Nam sở hữu bản quyền giống ngô LVN61 và quyền sử dụng hợp pháp các giống ngô trên.
- Các giống ngô của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam cung cấp ra thị trường thường có giá rẻ hơn (khoảng 30%) so với giống ngô cùng loại của các công ty nước ngoài nhập nội vào Việt Nam, chính vì điều đó mà Công ty đã góp phần tiết kiệm được khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm cho bà con nông dân trực tiếp sử dụng ngô giống.
- Hàng năm, công ty đã triển khai xây dựng các mô hình trình diễn tại các vùng sinh thái khác nhau trên cả nước, để xác định tính thích ứng của các giống ngô lai mới nhằm giúp bà con nông dân lựa chọn được giống ngô phù hợp để gieo trồng tại địa phương.
- Trong giai đoạn 2011 – 2015 công ty đã chủ trì dự án : ‘’Dự án phát triển giống ngô lai LVN111 và LVN102 cho các vùng sản xuất ngô hàng hóa chủ lực trong nước’’ – Mã số KC.06.DA 21/11-15 của Bộ khoa học và công nghệ.
- Tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngô Việt Nam được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ số 21/DNKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp ngày 15 tháng 4 năm 2015.
- Tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội một số năm vừa qua, công ty đã ký kết được một số hợp đồng kinh tế nhằm chuyển giao các giống ngô lai mới cho các vùng sinh thái khác nhau trên cả nước.