>>
Giống ngô lai LVN99
Là giống ngô lai đơn có các dòng được rút từ các giống lai ưu tú nhập nội có nguồn gốc nhiệt đới
  • Giống ngô lai LVN99
  • LVN99-01
  • LVN99-02
  • LVN99-1-kg
  • LVN99-20kg
* Nguồn gốc
Là giống ngô lai đơn có các dòng được rút từ các giống lai ưu tú nhập nội có nguồn gốc nhiệt đới
 * Đặc điểm của giống
- Thời gian sinh trưởng: thuộc nhóm ngô ngắn ngày, chín sớm:
Vụ Xuân: 115-120 ngày, vụ Hè Thu: 90-95 ngày, vụ Thu Đông: 95-105 ngày, vụ Đông 105-110 ngày.
- Chiều cao cây: 205 ± 5 cm; chiều cao đóng bắp: 95  ± 5 cm; số lá: 16 lá; chiều dài bắp: 18-22 cm; đường kính bắp: 4,3 - 4,5 cm; số hàng hạt: 14 - 16 hàng; số hạt/hàng: 38 - 45 hạt; trọng lượng 1000 hạt: 350 - 370gr; màu-dạng hạt: màu vàng cam, dạng hạt bán răng ngựa; lá bi mỏng bao kín bắp, tỷ lệ hạt/bắp cao: 79 -81%; năng suất thường đạt 8 - 9 tấn/ha. Trong điều kiện thâm canh năng suất đạt tới 10 tấn/ha.
LVN99 thích hợp với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt cho vụ Xuân, vụ Thu, vụ Đông ở đồng bằng Bắc Bộ và vụ Hè  Thu, Thu  Đông ở miền núi;