>>
Giống ngô lai LVN4
LVN4 là giống ngô lai đơn được tạo ra từ 2 dòng tự phối do viện nghiên cứu
  • Giống ngô lai LVN4
  • LVN4-01
  • LVN4-20kg
  • LVN4
  • LVN4
Đặc điểm của giống
- Thời gian sinh trưởng: Giống trung bình sớm
    + Vụ Xuân: 118 - 120 ngày
    + Vụ Hè Thu: 85 - 90 ngày
    + Vụ Thu Đông: 90 - 110 ngày
    + Vụ Đông: 110 – 115 ngày
- Chiều cao cây: 170 -180 cm
- Chiều cao đóng bắp: 85- 90 cm
- Số lá: 16 – 18 lá
- Chiều dài bắp: 18 – 22 cm
- Đường kính bắp: 4,5 – 5,5 cm
- Số hàng hạt: 14 – 16 hàng
- Số hạt/hàng: 42 – 48 hạt
- Trọng lượng 1000 hạt: 350 – 380 gr
- Màu dạng hạt: màu vàng cam, dạng hạt bán răng ngựa
    - Lá bi mỏng bao kín bắp
    - Tỷ lệ hạt/bắp cao: 84 -85%
    - Năng suất thường đạt: 8 – 9 tấn/ha
    - Trong điều kiện thâm canh: năng suất đạt tới 10 tấn/ha