>>
Giống ngô lai LVN61
Giống ngô lai đơn LVN61 do Viện Nghiên cứu Ngô chọn tạo với dòng mẹ là IL11, dòng bố là IL3 có đời tự phối S≥6.
  • Giống ngô lai LVN61
  • LVN61-01
  • Canh-dong-61
  • LVN-61-27-11-2016
  • LVN61-1kg
  • LVN61-20kg - Mẫu 1
  • LVN61 - Mẫu 2
Giống ngô lai LVN61
* Nguồn gốc và phương pháp chọn tạo:
Giống ngô lai đơn LVN61 do Viện Nghiên cứu Ngô chọn tạo với dòng mẹ là IL11, dòng bố là IL3 có đời tự phối S≥6. Đây là giống ngô có tiềm năng năng suất cao nên dùng cho các vùng ngô có điều kiện thâm canh.
* Đặc tính nông học
- Thời gian sinh trưởng trung bình

Vụ    Các tỉnh phía Nam    Các tỉnh phía Bắc
Vụ Xuân Hè    85- 90 ngày    120 – 25 ngày
Vụ Thu Đông    90 – 115 ngày    95 –100 ngày
Vụ Đông Xuân    95 - 105 ngày    ---
           Vụ Đông    ---              110- 115 ngày
-    Chiều cao cây: 200 ± 10 cm
-    Chiều cao đóng bắp: 90 – 95 cm
-    P1000 hạt: 300 – 310 gr
-    Dạng và màu sắc hạt: Răng ngựa – vàng cam
-    Chống chịu hạn, đổ, rét ở mức khá, ít nhiễm các loại sâu bệnh.
-    Khả năng thích ứng rộng, trồng được ở tất cả các tỉnh trong cả nước và một số nước khu vực.