>>
Giống ngô lai LVN10
LVN10 là giống ngô lai đơn trung bình muộn, do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo

Giống Ngô lai LVN10

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125 – 130 ngày, vụ Xuân Hè 105 – 115 ngày, vụ Thu Đông 105 – 110 ngày.

- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất 10 – 12 tấn/ha.

- Đặc tính: Chịu hạn, chịu chua phèn tốt, khả năng chống đổ khá, ít nhiêm các loại sâu bệnh.

- Thời vụ: Các tỉnh phía Bắc và bắc Trung bộ vụ Xuân gieo trước và sau lập xuân, vụ Thu đông gieo từ cuối tháng 8 đến 15 tháng 9 dương lịch.

- Tính thích ứng: gieo trồng được tất cả các vụ trong năm và các vùng miền sinh thái trong cả nước